AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009
Sütunaltlığı

Geriyə

Monolit daşdan yonulmuş sütunaltlığının aşağı tərəfi dördkünc bicimdə, üst tərəfi isə təkər formasındadır. Aşağı tərəflərin ölçüləri 58 x 58 sm, üst tərəfin diametri isə 58 sm-dir. Üst tərəfin mərkəzində ağac sütun üçün diametri 14 sm, dərinliyi 13 sm olan oyuq vardır. Sütun altlığının ümumi hündürlüyü 37 sm-dir. Onun torpağa basdırılan hissəsi kobud və yonulmamışdir. Hündürlüyü 25 sm təşkil edən görünən hissə isə səliqə ilə yonularaq cilalanıb. Sütunaltlığı 2008-ci ilin iyulunda Sarıtəpə yaşayış yerindən tapılıb.