AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009
Eneolit və tunc dövrü

Şəmkir rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar aparılmış abidələrin ən qədimi eneolit və ilk tunc dövrlərinə aid yaşayış yerləri və qəbir abidələridir.1975-ci ildə Keçili kəndi yaxınlığında qeydə alınmış eneolit yaşayış yerində 70 kv.m sahədə arxeoloji qazıntı işləri aparılmış möhrədən tikili qalıqları üzə çıxarılmış ,eneolit dövrünə aid əmək alətləri, gilinə doğranmış saman qatılmış saxsı qab qırıqları tapılmışdır.

İlk və orta tunc dövrünə aid əsasən qəbir abidələrində arxeoloji qazıntılar aparılıb.1977-1978 ci illərdə Osmanbozu adlanan ərazidə 6 kurqan qazılmış onlardan üçü ilk tunc dövrünə aid edilmişdir.Həmin kurqanlar torpaq qarışıq daş örtüklü olmuşdur.Ölüyandırma (kremasiya) adəti ilə dəfn icra olunmuş hər üc kurqanın içərisi çay daşları ilə dolu idi.Qəbir avadanlığı bikonik və şar şəkilli gövdəsi olan küpələrdən, kasa və xeyrələrdən ibarətdir.

Orta tunc dövrünə aid kurqanlar 1988-1989 cu illərdə Qaracəmirli ərazisində arxeoloji qazıntılarla öyrənilmişdir.Altı kurqandan ikisi Q.M.Aslanov ,biri F.Ə.Abbasova, üçü isə M.A.Hüseynova və İ.N.Əliyev tərəfindən qazılmışdır. Kurqanlar daş örtüklü olub planda oval formaya malik idilər. Kurqanların düzbucaq biçimli qəbir kameraları bərk gilli torpaqda qazılmış və dərinlikləri 2 m çatırdı.Ölü qəbirdə bükülü vəziyyətdə dəfn edilmişdi. Qəbir avadanlığı zəngin olub saxsı qablardan , metal əsləhələrdən, heyvan heykəlciklərindən, bəzək əşyalarından ibarətdir. Tuğ bayraqlar xüsusilə böyük maraq doğurur. Metal gəmlər də maraqlı tapıntılardandır. Qəbir avadanlığı arasında saxsı qabların çoxluğu xüsusi qeyd olunmalıdır.Məsələn, 4 saylı kurqandan 41 ədəd, 5 saylı kurqandan isə 31 saxsı qab tapılıb.