AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009

QAFQAZ:
Arxeologiya və etnologiya

X Beynəlxalq elmi konfrans. 11-12 sentyabr, 2008, Şəmkir