AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009

P.S. Bütün hüquqlar REGİONLARIN  İNKIŞAFI  İctimai  Birliyinə məxsusdur. Birliyin icazəsi olmadan nəşrlərin hər hansı birinin cap edilməsi və yayılması qadağandır.