AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009
May-İyun 2013

Şəmkir arxeoloji ekspedisiyası Şəmkir şəhər yerində IV və V qazıntı sahələrində tədqiqatları davam etdirib. IV qazıntı sahəsinin 16R-16N kvadratlarında narınqalanın şimal divarı içəri tərəfdən bünövrəyədək öyrənilib. Burada bünövrədən divar qalıqlarının hündürlüyü 5,8 metrdir. Hörgünün aşağı cərgələri 90 sm hündürlüyədək ağ daşla –“zəyəmdaşı” ilə hörülüb.

ətraflı
Mart - Aprel 2013

2013-cü il martın 1-dən Şəmkir arxeoloji ekspedisiyası növbəti çöl-tədqiqatları mövsümünə başladı. Arxeoloji tədqiqatlar Şəmkir şəhər yterinin IV və V qazıntı sahələrində aparılır.

ətraflı
2012-ci il arxeoloji tədqiqatlarının nəticələri

Şəmkir arxeoloji ekspedisiyası AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu və Regionların İnkişafı İctimai Birliyinin birgə layihəsi üzrə 2012-ci ildə Şəmkir şəhər yerində geniş çöl arxeoloji tədqiqatlarını davam etdirib. Arxeoloji qazıntılar əsasən narınqalada, IV qazıntı sahəsində aparılıb.

ətraflı
Sentyabr-Oktyabr 2012

Arxeoloji tədqiqat işləri, əsasən, narınqala ərazisində, IV qazıntı sahəsində aparılıb. IV qazıntı sahəsinin şimal-qərb sektorunda, 14R,14S kvadratlarında orta əsr təbəqəsində çaydaşından hörülmüş, eni 50-60 sm, hündürlüyü 70-80 sm olan divar qalıqları üzə çıxarılıb.

ətraflı
İyul-avqust 2012

İyul-avqust aylarında arxeoloji tədqiqatlar Narınqalada, IV qazıntı sahəsində davam etdirilib. Qazıntı sahəsinin şimal-şərq kvadratlarında, monumental binanı dövrələyən qəsr divarı ilə dar küçə arasındakı tikili tədqiq edilib. Tikilinin şimal divarının eni 106 sm olub bayır, küçə tərəfdən ona qalınlığı 3,5 - 4 sm olan suvaq çəkilib. Küçədən tikiliyə keçməyə imkan verən qapı açırımının eni 1,2 m-dir.

ətraflı
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>