AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009
Tunc qılınc

Geriyə

Xocalı – Gədəbəy tipli qılıncın enli, ucu yarımdairəvi tiyəsinin hər iki üzü beş ədəd novşəkilli xətlə bəzədilib. Tiyənin dəstəyə keçidində iki batıq üfiqi xətt keçir. Xətlərin arasındakı sahə nöqtələrlə, ondan 0,5 sm aşağıda cızma üsulu ilə salınmış spiralvari naxışla bəzədilmişdi. Tiyənin dəstəyə yaxın hissəsində çəkilmiş keçi və günəş rəsmləri də maraqlı işlənmişdir. Qılıncın uzunluğu 72 sm, tiyəsinin eni dəstəyə yaxın hissədə 7,5 sm, ucunda 2 sm-dir. 1963-cü ildə Nərimanlı kəndindən tapılıb.