AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009
Metal məmulatı

Geriyə

Metal məmulatı piyalə, cam qırıqları, məişət əşyaları və heyvan fiqurunun fraqmenti ilə təmsil olunub.