AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009
Dəmir məmulat

Geriyə

Dəmir məmulat arasında inşaat materialları-mıx, bərkidici, həncəma, ilişgə və s. kütləvi tapıntılardandır. Onlar təyinatından asılı olaraq müxtəlif ölcudədirlər.