AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009

tarix elmləri doktoru Tarix Dostiyev

ORTA ƏSR ŞƏMKİR ŞƏHƏRİNİN ABADLIĞINA DAİR