AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU VƏ REGİONLARIN İNKİŞAFI İCTİMAİ BİRLİYİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
AZ EN RU
Video
  2003
Video
  2008-2009
2006
2009

Tarix elimləri doktoru Kərim Şükürov

ŞƏMKİR BÖLGƏSİ 1936-CI İLDƏ: YAŞAYIŞ MƏSKƏNLƏRİ VƏ ƏHALİSİ